Subscribe:

Monday, 31 October 2011

Contoh Pengajaran Tatabahasaku

8 Teknik Video Untuk PnP

1.PEMAHAMAN MENDENGAR
2.TAYANGAN SENYAP
3.TAYANGAN BERSILANG
4.TAYANGAN BERSILANG DENGAN KOMENTAR
5.MENCARI HARTA KARUN
6.RAMALAN
7.RAMALAN SEBELUM
8.URUTAN

Teknik Bina Ayat

Friday, 21 October 2011

Video Mikro / Makro Pengajaran

Video Makro Pengajaran
Langkah 1 - Capture video pengajaran mana-mana mata pelajaran selama 30 minit.
Langkah 2 - Sunting video menggunakan software vegas ,vcd cutter dll.
Langkah 3 - Burn ke dalam CD dan labelkan.
Langkah 4 - Tunggu masa untuk hantar...

Video Mikro Pengajaran
Langkah 1 - Capture video mana-mana pengajaran antara 5-10
minit.(set induksi/isi pengajaran/penutup)
Langkah 2 - Sunting video menggunakan software vegas,vcd cutter dll.
Langkah 3 - Burn ke dalam CD dan labelkan.
Langkah 4 - Tunggu masa untuk hantar...